Projekty Služby Produkty Reference Školení Certifikáty Kontakty
English

Vysušování vyzdívek

Vysušování a temperování vyzdívek elektroodporovými zdroji

  • vysušování vyzdívek průmyslových pecí v železárnách, slévárnách a ocelárnách
  • vysušování vyzdívek průmyslových kotlů
  • vysušování vyzdívek spaloven komunálních odpadů
  • vysušování zařízení v chemickém průmyslu

Proces vysušování probíhá vlivem sálání tepla od elektroodporových topných prvků přes ocelový panel, který je z vnější strany opatřen tepelnou izolací z důvodu vyšší efektivity přestupu. Regulace teploty je prováděna pomocí elektoodporových žíhacích jednotek s 6ti až 12ti nezávisle řízenými výstupy. Záznam teploty je prováděn 6ti až 30ti místnými zapisovači teplot.

Vysušování a temperování vyzdívek plynovými hořáky

  • vysušování vyzdívek průmyslových pecí v železárnách, slévárnách a ocelárnách
  • vysušování vyzdívek průmyslových kotlů
  • vysušování vyzdívek spaloven komunálních odpadů
  • vysušování zařízení v chemickém průmyslu

Proces vysušování probíhá vlivem turbulence horkých spalin u povrchu vysušovaného objektu. Plynové hořáky spalují zemní plyn nebo propan. Disponujeme hořáky o jednotlivém tepelném výkonu 2,5 MW. Záznam teploty provádíme na 12ti místných kalibrovaných zapisovačích.

Fotogalerie

Po kliknut� se obr�zek zobraz� v p�vodn� velikosti. Po kliknut� se obr�zek zobraz� v p�vodn� velikosti. Po kliknut� se obr�zek zobraz� v p�vodn� velikosti.