Projekty Služby Produkty Reference Školení Certifikáty Kontakty
English

Kurz: Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů – úplná úroveň (3. stupeň)

Jednotlivec kvalifikovaný na úplné úrovni musí být schopen nést plnou odpovědnost za činnost tepelného zpracování a dohled nad personálem. Jednotlivec musí být kompetentní k pochopení procesů a postupů; provádět všechny procesy pro všechny geometrie; znát a chápat kódy, normy, specifikace a postupy; a určit konkrétní metody, techniky a postupy tepelného zpracování, které se mají použít. Jednotlivec musí mít schopnost interpretovat a vyhodnotit výsledky v souladu s postupy/ specifikacemi a být schopen pochopit a aplikovat bezpečnostní postupy. Jednotlivec musí mít také schopnost školit a dohlížet na personál na základní a úplné úrovni.

Požadavky na uchazeče

Zájemci žádající přímo o kurz standardní úrovně musí mít alespoň odborné vzdělání v technickém oboru. Uchazeči s jiným středním vzděláním než je technické, ale nejméně se 3 roky odborné praxe odpovídající obsahu kurzu, lze také připustit.

Rozsah školení

63 hodin v délce 6 pracovních dní + zkouškový den

Obsah školení

  • Základní znalosti z nauky o kovech.
  • Vliv TZ na svarové spoje.
  • Zařízení pro TZ.
  • Principy indukčního a elektro-odporového ohřevu.
  • Tepelné procesy a izolace.
  • Zařízení pro měření teploty a jiných veličin při TZ.
  • Průmyslové zásady bezpečnosti v oblasti TZ.
  • Servis a používání topných prvků.

Ukončení kurzu

Po absolvování více než 90 % veškerých přednášených lekcí a složení písemných, ústních a praktických zkoušek obdrží jednotlivec „Osvědčení o absolvování kurzu“ vydané společností Hutní montáže – Svarservis, s. r. o. a po požádání „Diplom pracovníka odpovědného za TZ svařovaných spojů“ vydané CWS ANB.

Cena kurzu

29 000 Kč (bez DPH) – cena zahrnuje učební materiály, občerstvení, osvědčení o absolvování kurzu, zkouškový den.

Cena diplomu

2 800 Kč (bez DPH) – diplom s mezinárodní platností vystavuje CWS ANB.