Projekty Služby Produkty Reference Školení Certifikáty Kontakty
English

Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů – základní úroveň (1. stupeň)

Jednotlivec kvalifikovaný na základní úrovni je schopen provádět operace tepelného zpracování na komponentech jednoduchého geometrického tvaru (např. tupé svary desky nebo trubky) v souladu s písemnými pokyny a pod dohledem personálu na standardní nebo úplné úrovni. Jedinec musí být schopen nastavit zařízení, provádět zpracování, zaznamenat a nahlásit dosažené výsledky a pochopit a aplikovat bezpečnostní postupy. Nesmí být odpovědný/á za volbu metody tepelného zpracování nebo techniky, které se mají použít, ani za posouzení výsledků.

Požadavky na uchazeče

Zájemci musí mít alespoň 18 let a musí mít alespoň odborné technické vzdělání v oboru techniky nebo musí mít odpracován alespoň jeden rok v oblasti svařování nebo výroby mechanických konstrukcí během posledních 3 let.

Rozsah školení

35 hodin v délce 3 pracovních dní + 1 zkouškový den (proběhne do 20 pracovních dní od ukončení kurzu)

Obsah školení

  • Základní znalosti z nauky o kovech.
  • Vliv TZ na svarové spoje.
  • Zařízení pro TZ.
  • Principy indukčního a elektro-odporového ohřevu.
  • Tepelné procesy a izolace.
  • Zařízení pro měření teploty a jiných veličin při TZ.
  • Průmyslové zásady bezpečnosti v oblasti TZ.
  • Servis a používání topných prvků.
  • Praktické ukázky a nácvik strojení reálných svarů.

Ukončení kurzu

Po absolvování více než 90 % veškerých přednášených lekcí a složení písemných, ústních a praktických zkoušek obdrží jednotlivec „Osvědčení o absolvování kurzu“ vydané společností Hutní montáže – Svarservis, s. r. o. a po požádání „Diplom pracovníka odpovědného za TZ svařovaných spojů“ vydané CWS ANB.

Cena kurzu

13 100 Kč (bez DPH) – cena zahrnuje učební materiály, občerstvení, osvědčení o absolvování kurzu, zkouškový den.

Cena diplomu

2 800 Kč (bez DPH) – diplom s mezinárodní platností vystavuje CWS ANB.